ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επίπλωση δικηγορικής εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας

οι σειρές που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η EVO WOOD, με ξύλινα πόδια
τα γραφεία στηρίζονται σε πλευρικά ερμάρια