ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επίπλωση Φαρμακευτικής εταιρείας

για το έργο αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί οι ακόλουθες σειρές : για τα υπαλληλικά γραφεία η σειρά Scarabeo, και για τα διευθυντικά η σειρά ΗΑΝ.
Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι υψηλού επιπέδου